Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
Mê Linh, Hà Nội
024.39448870 - 0896.684.0000
info@tristarvn.com.vn
Google Maps