Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao instance of System, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Enterprise website builder
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên